A 2018.03.01-től érvényes díjjegyzék.

VIZSGÁLATI DÍJAK

ÉRVÉNYES: 2016.04.18-tól visszavonásig.

VADÁSZ FEGYVEREK /hosszú lőfegyverek/ Ár 27% Áfa Fizetendő
Egy csövű sörétes puska

6 594

1 780 8 374 Ft
Két csövű sörétes puska 8 315 2 245 10 560 Ft
Öntöltő (félautómata), pumpás sörétes puska 9 165 2 475 11 640 Ft
Egy csövű 22 LR puska 6 287 1 697

7 984 Ft

Egy csövű golyós puska 8 000 2 160 10 160 Ft
Két csövű golyós puska 9 669 2 611 12 280 Ft
Bockbüchs (vegyes, két csövű puska) 8 756 2 364 11 120 Ft
Drilling 9 953 2 687 12 640 Ft
Vierling 10 287 2 777 13 064 Ft
 
MAROKLŐFEGYVEREK (Rövid lőfegyverek)
Öntöltő (félautomata), vagy egy lövetű 22 LR pisztoly 3 685 995 4 680 Ft
Öntöltő (félautomata), vagy egy lövetű pisztoly 5 398 1 457 6 855 Ft
22 LR revolver 6 db töltényűrig 4 464 1 205 5 669 Ft
22 LR revolver 7 és 8 db töltényűrrel 4 898 1 322 6 220 Ft
22 LR revolver 9 vagy annál több töltényűrrel 5 685 1 535 7 220 Ft
Revolver 5 db töltényűrrel 8 594 2 320 10 914 Ft
Revolver 6 db töltényűrrel 9 177 2 478 11 655 Ft
Revolver 7 db vagy annál több töltényűrrel 10 291 2 779 13 070 Ft
 
ELÖLTÖLTŐ, MUZEÁLIS FEGYVEREK
Egycsövű (egylövetű) pisztoly 5 390 1 455 6 845 Ft
Kétcsövű pisztoly 6 882 1 858 8 740 Ft
Egycsövű (egylövetű) puska sima csővel 6 598 1 781 8 379 Ft
Egycsövű (egylövetű) puska huzagolt csővel 7 996 2 159 10 155 Ft
Kétcsövű puska sima csővel 8 433 2 277 10 710 Ft
Kétcsövű puska huzagolt csővel 9 669 2 611 12 280 Ft
6 mm vagy annál kisebb kaliberű revolver 6 db töltényűrig 4 457 1 203 5 660 Ft
6 mm vagy annál kisebb kaliberű revolver 7 és 8 db töltényűrrel 4 898 1 322 6 220 Ft
6 mm vagy annál kisebb kaliberű revolver 9 vagy annál több töltényűrrel 5 689 1 536 7 225 Ft
Revolver 5 db töltőűrrel 8 594 2 320 10 914 Ft
Revolver 6 db töltőűrrel 9 173 2 477 11 650 Ft
Revolver 7 db vagy annál több töltényűrrel 10 291 2 779 13 070 Ft
Elsütőszerkezet nélküli elöltöltő cső (ágyú) fekete lőporral végzett vizsgálata 20 mm kaliberig 4 153 1 121 5 274 Ft
20 mm-t meghaladó kaliberű elsütőszerkezet nélküli cső (ágyú) fekete lőporral végzett vizsgálatának alapdíja1 12 571 3 394 15 965 Ft
20 mm-t meghaladó kaliberű elsütőszerkezet nélküli cső (ágyú) fekete lőporral végzett vizsgálatának kiegészítő díja2 1 272 343 1 615 Ft
 
LÉGFEGYVEREK
Légpisztoly, légpuska, festéklövő (paintball) fegyver, lövedékes gyermekjáték3 4 307 1 163 5 470 Ft
Airsoft fegyver4 2 858 772 3 630 Ft
 
DÍJJEGYZÉK II. Vizsgálati díjak
 
GÁZ- ÉS RIASZTÓ FEGYVEREK
Öntöltő (félautomata), vagy egylövetű pisztoly 2 791 754 3 545 Ft
Revolver, hasábtáras pisztoly, automata fegyverek 3 539 956 4 495 Ft
Egylövetű, ismétlő, öntöltő (félautomata) puska 3 102 838 3 940 Ft
Revolver, vagy hasábtáras puska 3 874 1 046 4 920 Ft
 
SZÍNHÁZI FEGYVEREK
Egy csövű sörétes puska 6 598 1 781 8 379 Ft
Két csövű sörétes puska 8 429 2 276 10 705 Ft
Öntöltő (félautomata), pumpás sörétes puska 9 173 2 477 11 650 Ft
Egycsövű 22 Long Blanc puska 6 291 1 699 7 990 Ft
Egy csövű golyós puska 7 996 2 159 10 155 Ft
Két csövű golyós puska 9 669 2 611 12 280 Ft
Bockbüchs (vegyes, két csövű puska) 8 760 2 365 11 125 Ft
Drilling 9 953 2 687 12 640 Ft
Vierling 10 287 2 777 13 064 Ft
Öntöltő (félautomata), vagy egy lövetű pisztoly 5 409 1 460 6 869 Ft
Revolver 5 db töltényűrrel 8 594 2 320 10 914 Ft
Revolver 6 db töltényűrrel 9 173 2 477 11 650 Ft
Revolver 7 db vagy annál több töltényűrrel 10 295 2 780 13 075 Ft
 
IPARI KÉSZÜLÉKEK
Fecskendőlövő légfegyver (altatófegyver) 4 295 1 160 5 455 Ft
Szegbelövő5 4 898 1 322 6 220 Ft
Vágóhídi, kábellövő, sínlyukasztó, stb. 9 173 2 477 11 650 Ft
 
EGYÉB VIZSGÁLATOK
Acélsörétes vizsgálat egycsövű fegyverrel 7 232 1 953 9 185 Ft
Acélsörétes vizsgálat kétcsövű fegyverrel 8 925 2 410 11 335 Ft
Javítás utáni vizsgálat6 A vizsgálati díj 50%-a.
Szakvélemény készítés, Lőszervizsgálat, Szakmai tanácsadás, Szóbeli konzultáció igazságügyi fegyverszakértővel (Ft/anyagmentes óra) 14 512 3 918 18 430 Ft
Lőszervizsgálat: 5+2 db töltény gáznyomás és sebességmérése7 3 929 1 061 4 990 Ft
Sebesség (lövedék energia) mérés 4 405 1 189 5 594 Ft
Típusvizsgálat 275 400 74 358 349 758 Ft
   - Módosítás típusonként 27 540 7 436 34 976 Ft
Fegyver műszaki állapotának felmérése
(Ft/anyagmentes óra)
7 987 2 156 10 143 Ft
Elsütési paraméterek vizsgálata elsütőszerkezetenként (Trigger Scan System) 2 524 681 3 205 Ft
 
DÍJJEGYZÉK III.
 
SZEMLE 2 653 716 3 369 Ft
 
KISZÁLLÁSI DÍJ (Ft/óra/fő) 14 512 3 918 18 430 Ft
 
TANÚSÍTVÁNY MÁSOLAT, CSERE 1 964 530 2 494 Ft
 
GRAVÍROZÁS
Azonosító szám/db, kaliberjel/db 1 260 340 1 600 Ft
Azonosító szám 50 db, vagy kaliberjel 50 db felett egy tételben történő megrendelése esetén (darabár) 886 239 1 125 Ft
Típusjóváhagyó próbajel elhelyezése/db 441 119 560 Ft
Egyéb felirat soronként és megkezdett 20 karakterenként 1 260 340 1 600 Ft
 
EGYÉB
Fegyver ki- és becsomagolása (Ft/db) 268 72 340 Ft


A fegyverek váltócsöveinek, váltódobjainak vizsgálati díja azonos annak a fegyvernek a vizsgálati díjával, amihez készült.

A hatástalanított fegyver vizsgálati díja megegyezik az annak megfelelő éles lőfegyver vizsgálati díjával.

A Flóbert fegyverek (7,5 joule alatti tűzfegyverek) vizsgálatának díja megegyezik a paramétereiben azonos 22 LR fegyverekével.

Fegyvert nem áll módunkban tárolni!

1 A 20 mm-t meghaladó kaliberű, elsütő-szerkezet nélküli cső (ágyú) feketelőporral végzett vizsgálatára előzetes egyeztetést követően van lehetőség. A vizsgálat külső lőtéren történik, az ágyú lőtérre szállításáról, a lőtérhasználat díjának megfizetéséről a megrendelő gondoskodik, valamint ha a lőtér Budapest 25 km-es körzetén kívül található, a vizsgáló ellenőrök kiszállási díja a megrendelőt terheli. A megrendelőtől írásos tájékoztatást kérünk az ágyúcső készítéséhez felhasznált alapanyagokról, a gyártási technológiáról, illetve a cső-csőfar kialakításáról.
2 A 20 mm-t meghaladó kaliberű elsütő-szerkezet nélküli cső (ágyú) alapdíján túl kiegészítő díjat kell fizetni, ha a kaliber meghaladja a 30 mm-t. A kiegészítő díjat annyiszor kell felszámítani, ahányszor 10 mm-rel haladja meg az ágyú kalibere a 20 mm-t.
3 A festéklövő fegyverek, az airsoft fegyverek és a lövedékes gyermekjátékok lövedéksebesség mérését a megrendelő által biztosított hajtógázzal, tápegységgel, akkumulátorral és lövedékekkel végezzük. A sűrített levegő tartályos (PCP), illetve szén-dioxid tartályos légfegyverek sebességmérését a megrendelő által feltöltött tartállyal végezzük.
4 Airsoft fegyvernek a 6 mm névleges kaliberű, kifejezetten műanyag gömblövedék lövésére tervezett, 3,5 joule alatti csőtorkolati energiájú, simacsövű légfegyvereket tekintjük.
5 A szögbelövő, a vágóhídi, kábellövő, sínlyukasztó, stb. ipari készülékek vizsgálati eljárása jogszabály módosítás miatt 2010. január óta már nem szerepel a 31/2006. (VI. 1.) GKM rendeletben. Az ilyen eszközök vizsgálatára továbbra is lehetőség van a korábbi előírások szerint.
6 A javítás utáni ismételt vizsgálatra azok a fegyverek mutathatók be, melyek 3 hónapnál nem régebben elvégzett, fegyvervizsgálat során nem megfelelőségi jegyzőkönyvet kaptak. A javítás utáni vizsgálatra a megjavított fegyverrel együtt a nem megfelelőségi jegyzőkönyvet is be kell mutatni.
7 A szolgáltatás igénybevételére előzetes egyeztetést követően van lehetőség.
8 A magán vagy jogi személy 25% díjkedvezményre jogosult a díjjegyzékben mindenkor szereplő nettó vizsgálati díj után, ha megrendelőként az adott naptári évben az általa vizsgálatra hozott fegyverek darabszáma meghaladja a tízezer darabot. A díjkedvezmény kizárólag a tízezer darabon felüli tárgyévi vizsgálati megrendelésekre érvényes.

 

 
 
 

Személyesen: 1031 Budapest, Gyöngysor u. 6. / Telefonon: 347-6030 / Telefaxon: 347-6039 / E-mail-ben: info@pklv.hu